Ett förnyat beslut av VFGs huvudman gällande gymnasiet i Växjö - utifrån en fortsatt extraordinär situation

den 29 maj 2020

Ett förnyat beslut av VFGs huvudman gällande gymnasiet i Växjö - utifrån en fortsatt extraordinär situation:

 

Ordinarie undervisning ges som distansundervisning 1/6-3/7 och undervisning i mindre grupp, max 5 elever, enligt direktiv från undervisande lärare.

Undervisning i mindre grupp möjliggör övningskörning och teoriprov.

3/7 tas ett förnyat beslut som förmedlas samma dag.

Om förutsättningarna förändras tas nytt beslut.

Eleverna på APL fortsätter sin planerade APL.

-Sommarskolan är för de elever som anmält sig.

-Sommarskolan v.25-27 sker företrädesvis i mindre elevgrupper fysiskt på plats, max 5 elever, efter det undervisningsschema som kommer att presenteras.

 

VFG UTBILDNING AB  

Bengt Ekman