Förlängning av VFGs huvudmannabeslut gällande gymnasiet i Växjö - utifrån en fortsatt extraordinär situation

den 03 april 2020

Förlängning av VFGs huvudmannabeslut gällande gymnasiet i Växjö - utifrån en fortsatt extraordinär situation:

 

Ordinarie undervisning ges som distansundervisning 19/3-1/5 och undervisning i mindre grupp, max 5 elever,  enligt direktiv från undervisande lärare.

Undervisning i mindre grupp möjliggör övningskörning och teoriprov.

30/4 tas ett nytt beslut som förmedlas samma dag.

Om förutsättningarna förändras tas nytt beslut.

Eleverna på APL fortsätter sin planerade APL.

 

VFG UTBILDNING AB  

Bengt Ekman