Ingen skolavslutning på VFG i Växjö för åk 1-2

den 19 maj 2020

Ingen skolavslutning på VFG i Växjö för åk 1-2

 

Det blir tyvärr ingen skolavslutning i år för årskurs 1 och årskurs 2

på grund av det nu rådande coronaläget.

Undervisning sker hela vecka 24, även fredag 12 juni.

 

Med Vänlig Hälsning

 

Uffe Tannerfalk

Rektor