ADR

ADR

 

ADR – Regler för transport av farligt gods på väg och i terräng.

ADR-intygen indelas i olika nivåer beroende på vilka ämnen eller hur man transporterar det farliga godset.

Grundkurs

Förstagångsutbildning 3 dagar

Repetitionskurs 2 dagar, repetitionen kan genomföras när som helst under det femte året utan förlora någon giltighetstid.

Gäller för ämnen och föremål i klasserna 2-6.2, 8 och 9 som transporteras i förpackning (styckegods) eller i tankcontainer med individuell volym upp till 3000 liter.

Utbildningen innehåller även L-ABC, Brandsläckning och hantering av spill.

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål

1 dags påbyggnadsutbildning av grundkursen för att du ska kunna köra explosiva ämnen.

Klass 7 Radioaktiva ämnen och föremål

1 dags påbyggnadsutbildning av grundutbildningen och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handhar radioaktiva ämnen.

Tanktransporter

2 dagars påbyggnadsutbildning som ger dig kompetens att utföra tanktransporter på väg och transportera tankcontaier över 3000 liter.

ADR 1.3

1 dags utbildning som riktar sig för terminal- och utlastningspersonal och maskinförare med farmartank. ADR 1.3 är en utbildning för personal som i sitt dagliga arbete hanterar farligt gods.

Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska övningar. Grundläggande kunskaper som krävs för transportera farligt gods på ett säkert sätt.

 

BOKA HÄR