APL-Pärm

Eleven får från skolan en pärm med samlad information kring APL. Både eleven och handledaren har tillgång till pärmen men det är eleven som har ansvar för den. Den ska finnas tillgänglig på apl-platsen under hela perioden.

Pärmen kommer att följa eleven under samtliga tre år på utbildningen.

Eleven tar med sig pärmen till skolan efter sista dagen på APL-perioden.

Innehåll:

 

  1. Viktigt att veta inför APL

  2. Examensmål

  3. Förmågor och färdigheter

  4. APL- rutiner och ansvarsfördelning

  5. APL - närvaro

  6. APL- kontaktformulär

  7. Elevens självvärdering av APL

  8. Lathund APL

  9. APL uppföljning trepartssamtal

  10. Samtalsguide för trepartssamtal