BOKNING AV KOMPETENSUTBILDNINGAR

 

Bokning av YKB

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil.
Lagen berör alla yrkesförare som kör tung lastbil, C-behörighet. Yrkeskompetensbeviset gäller i 5 år.
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Bokning av ADR

ADR - Regler för transporter av farligt gods på väg och i terräng
ADR - Intygen indela i olika nivåer beroende på vilka ämnen eller hur man transporterar det farliga godset.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokning av övriga kompetensutbildningar

VFG genomför flertalet olika kompetensutbildningar och här nedan finns möjlighet att boka de kompetensutbildningar där det finns inplanerade tillfällen. Saknas befintligt utbildningstillfälle vänligen kontakta Marcus Jönsson marcus.jonsson@vfg.se