ELEV

 

Växjö

Uppstart ht 2023

Torsdag den 24/8 kl 8.30:

 • FT 21 – Sal 5-6
 • FT 22 – Matsalen
 • BA21 – Bygghallen
 • BA 22 - Bygghallen

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023

 • Tisdag 22 augusti - fredag 22 december (83 skoldagar)

Lovdagar för eleverna höstterminen 2023

 • 1 september- studiedag
 • 27 september- studiedag
 • 30 oktober - 3 november - höstlov

Vårterminen 2024

 • Tisdag 9 januari - fredag 14 juni (97 skoldagar)

Lovdagar för eleverna vårterminen 2024

 • 8 januari – studiedag
 • 19-23 februari - sportlov
 • 25 mars - 1 april - påsklov
 • 1 maj - lovdag
 • 9-10 maj - Kristi himmelsfärdsdag+lovdag
 • 28 maj - studiedag
 • 6-7 juni - Sveriges nationaldag+lovdag


Busskort

Alla elever som går Åk 1 och Åk 2 ska spara sina busskort. Kortet fortsätter gälla nästa läsår.

Blanketter

Blanketterna är anpassade för att fyllas i med en pdf läsare för att sedan skrivas ut.

Matersättning APL Blankett för att ansöka om matersättning
Reseersättning APL Blankett för att ansöka om reseersättning
Ledighetsansökan  

Blankett för att ansöka om ledighet

Klagomålsblanketten

Klagomålsinstruktionen

Klagomålsblankett och instruktioner

 

Inloggning - IST

 

Elevinloggning i IST: vfg.se.ist.com/student

Vårdnadshavare i IST: vfg.se.ist.com/guardian

 

Inloggning - IST Lärande (betygsvarning etc)

 

Elevinloggning i IST Lärande: vfg-student-learn.se.ist.com

Vårdnadshavare i IST Lärande: vfg-guardian-learn.se.ist.com

 

Sjukanmälan

OBS! Sjukanmälan registreras från det den kommer in, så var noga med att anmäla i tid för att slippa ogiltig frånvaro. Säkrast är att anmäla via inloggning i IST.

Sjukanmälan/frånvaroanmälan för elev kan anmälas på 3 sätt:

1. Vårdnadshavare anmäler frånvaro via sin vårdnadshavarinloggning på IST.

vfg.se.ist.com/guardian

2. Myndig elev anmäler frånvaro via Studentinloggning på IST.

vfg.se.ist.com/student

3. Om inte inloggningen till IST fungerar går det att anmäla frånvaro till expeditionen på telefonnummer 076-806 01 19.

Telefonen lyssnas av med lite olika mellanrum. Ring och meddela och/eller lämna ett röstmeddelande. (OBS! SMS kan ej skickas för att notera sjukanmälan)

Skolsköterska

Skolsköterska Bernt finns på plats varje onsdag och torsdag mellan kl 9-15.

E-post:  bernt@vfg.se

Jönköping

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023

 • Måndag 21 augusti - fredag 22 december (84 skoldagar)

Lovdagar för eleverna höstterminen 2023

 • 1 september - studiedag 
 • 30 oktober - 3 november - höstlov

Vårterminen 2024

 • Tisdag 9 januari - fredag 14 juni (97 skoldagar)

Lovdagar för eleverna vårterminen 2024

 • 19-23 februari - sportlov
 • 25 mars - 1 april - påsklov 
 • 1 maj - lovdag 
 • 9-10 maj - Kristi himmelsfärdsdag+lovdag
 • 6-7 juni - Sveriges nationaldag+lovdag

Karlshamn

Läsårstider

Länka dig vidare till Karlshamns kommuns läsårstider här.

Schema & Rutiner

Vi följer Väggaskolans rutiner och scheman. Läs mer här.