ELEVHÄLSAN PÅ VFG

Elevhälsan på VFG

 

Vi i Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål tillsammans med all personal på skolan. 

 

På VFG gymnasium finns ett elevhälsoteam som består av:

 

 • Uffe Tannerfalk – Rektor

 • Bernt Gustavsson – Skolsköterska

 • Anna Jonasson – Specialpedagog

 • Mikael Torres –  Mentor

 • Olof Von Schantz - Mentor och kurator

 • Uno Midenheim - Biträdande rektor, SYV och APL-samordnare

 

Kopplad till elevhälsan och elevhälsoteamet finns också läkare.

 

På Växjö Fria Fordonsgymnasium fokuserar vi på ett förebyggande arbete för att främja våra elevers trygghet och mående.

Trygghet är en grundförutsättning för lärande.

Exempel på olika insatser som ingår i elevhälsans kontinuerliga arbete är:

 • Välkomstsamtal med mentor för alla elever som börjar år ett

 • Vårdnadshavaren bjuds in och samtalen följs vid behov upp av skolans elevhälsoteam

 • Hälsosamtal med skolsköterska för alla elever i åk 1

 • Förebyggande arbete för trivsel, trygghet och likabehandling i form av värdegrundsdagar och friluftsdagar

 • Elevenkäter

 • Utvecklingssamtal med mentor 

 • Vägledningssamtal med SYV