GYMNASIEUTBILDNING

 

 

Växjö

VFG Utbildning är en fristående gymnasieskola som utbildar elever inom anläggning, transport och fordonsteknik. Vi vill ge våra elever en utbildning som både är rolig och ger de kunskaper som gör dem eftertraktade på arbetsmarknaden.

Under de år som vi funnits har elever från hela landet sökt sig till skolan i Växjö för att få utbilda sig på en plats i vår varierande och stimulerande bransch. Idag jobbar våra gamla elever runt om i landet som maskin- och lastbilsförare inom bygg-, transport- och industrisektorn, som egna entreprenörer eller studerar vidare på högskolor och universitet.

VFG ligger i Växjö, men har nationellt intag. Varje år kommer det sökande från hela landet, vilket bidrar till en härlig mix bland eleverna. Skolan kan naturligtvis hjälpa till med att hitta bostad åt elever som kommer utifrån.

Vill du besöka oss för att se våra fordon och lokaler samt träffa några av våra medarbetare?

Ring 0470-601 19 (växel)

info@vfg.se

Jönköping

När du väljer att gå din gymnasieutbildning hos oss gör du ett klokt val. Du kommer ha mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter din gymnasieexamen.

På VFG i Jönköping har vi två program, Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Fordons- och transportprogrammet (FT).

Vill du bli maskinförare ska du söka Bygg- och anläggningsprogrammet och vill du bli lastbilsförare söker du Fordons- och transportprogrammet.

VFG har utbildat gymnasieelever i 20 år och utöver Jönköping finns vi i Växjö och Karlshamn.

Vill du söka hit?

Gå in på Gymnasievalswebb och sök "VFG" eller kontakta din SYV för hjälp med ansökan.

För dig som inte är folkbokförd i Jönköpings kommun är ansökningskoden: 0680

Frågor angående din ansökan?

Kontakta

Tobias Larsson 070-264 64 88

tobias@vfg.se

Eller ring

036 44 05 000 (växel - VFG Jönköping)

036-10 50 00 (växel - Jönköpings Kommun) 

alt. kontakta din SYV på din skola

Förbättringsförslag, visselblåsning och klagomål:

vfg.se/klagomal-och-forbattringsforslag

Karlshamn

Sedan 2011 anordnar VFG utbildning den praktiska delen av Fordons- och transportprogrammets transportinriktning.

Utbildningen av gymnasieelever bedrivs på Tostarpvägen i Asarum.

Är du intresserad av utbildningen är du välkommen att kontakta

Marcus Jönsson

Tel: 076 336 44 20

Mail:marcus.jonsson@vfg.se

OBSERVERA!

Vill du söka till Fordons- och transportprogrammets transportinriktning måste du göra det via Karlshamns kommuns ansökan.

Ansökningskoden är FTTRA

 

Fordon- och transportprogrammet

Vår skola är en helt fristående gymnasieskola för utbildning av elever inom transport och fordonsteknik. En bransch som rekryterar medarbetare i hela Sverige och erbjuder ständigt nya stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter

 

 

Transport och fordonsteknik

Skolans kunskaper om fordon och transportsektorn bygger på mångårig erfarenhet. Vårt fordonsprogram ger dig en grundläggande kunskap inom området transport och fordonsteknik. Din fördjupning i vald inriktning ger dig den önskade kompetensen som motsvarar grundläggande yrkeskrav.

Behovet är stort

Välutbildade chaufförer och mekaniker efterfrågas ständigt och behovet kommer att öka allt mer under de närmaste åren. Efter din gymnasieutbildning hos oss har du tillägnat dig en gedigen kunskap för att professionellt kunna möta morgondagens allt större krav på medarbetarens kompetens.

APL

Den arbetsförlagda delen av utbildningen är på minst 15 veckor och sker i nära samarbete med våra deltagande branschföretag.

Genom din arbetsplatsförlagda utbildning har du även skaffat dig en inträdesbiljett och viktiga kontakter på en marknad med spännande framtidsjobb.

Utbildningsintyg och körkortsbehörigheter

Utbildningen leder till att du får olika utbildningsintyg beroende på vilken inriktningar du valt. Det kan tex var truck och hjullastare samt andra kravkurser som ställs på arbetsmarknaden. För dig som påbörjar din utbildning hos VFG årskurs 1 höstterminen 2017 erbjuds möjlighet till B samt C-körkort inklusive YKB.

När det gäller yrkeschaufförer leder den utbildningen till att du får behörigheter i C/CE eller D/DE samt andra kravkurser som krävs.

Allmän högskolebehörighet

Under tiden hos oss kan göra tillval för svenska och engelska inom ramen för ditt program eller som utökat program och det ger dig högskolebehörighet till att kunna läsa vidare. Men för att läsa till exempel ingenjör måste du bl. a komplettera med fysik, matematik och kemi.

Gemensam poängplan

 • Engelska 5
 • Historia 1A1
 • Idrott & hälsa 1
 • Matematik 1A
 • Naturkunskap 1A1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1A1
 • Svenska 1

Ansökningskoder VFG (Växjö),

VFF - 7789

Lastbil: FTTRA

Lastbilsmekaniker: FTLAS

Maskinmekaniker: FTLAS

Studieplaner för din inriktning

 

KONTAKT

Bygg- och anläggningsprogrammet

Nyproduktion av bostäder, vägar och andra byggnadskonstruktioner är viktiga inslag i samhällsutvecklingen.

Befintliga byggnader och anläggningar skall underhållas och anpassas till nya krav på funktion och estetiska ideal.

Byggprogrammet passar dig som vill arbeta inom bygg och anläggningsbranschen. Under första året får du grundläggande kunskaper inom byggnadskunskap. För att i år två och tre gå inriktningen mot anläggningsmaskinförare eller mark- och anläggningsarbetare.Du får lära dig hantera verktyg och maskiner, att förstå att säkerheten är viktig. Du får arbeta med olika material. Arbetet sker i lag med andra elever och med läraren som arbetsledare.

 

 

Mark- och anläggning

Nu finns även möjlighet att gå utbildningen mark och anläggning hos oss på VFG.

Inriktning

En maskinförare arbetar med att förflytta ex jord med maskiners hjälp. Du får lära dig att planera och genomföra ett arbete från ritning till att grävningen och schaktningen är utförd.

För att kunna utföra olika typer av grävningsarbeten behöver du ha kännedom om olika markförhållanden,   t ex vilka egenskaper grus, sand och berg har etc. Som maskinförare ansvarar du för service och underhåll på maskiner och utrustning.

Vi ger dig alla grundläggande kurser för att du ska kunna bli en professionell yrkesperson. Det finns många bestämmelser och regler runt anläggningsarbeten som du lär dig under utbildningen.

APL

Den arbetsförlagda delen av utbildningen är på minst 15 veckor och sker i samarbete med olika branschföretag. Genom den arbetsplatsförlagda utbildningen skaffar du dig viktiga erfarenheter och goda kontakter på en marknad med spännande framtidsjobb.

Utbildningsintyg och körkortsbehörigheter

Efter avslutad utbildning så kan du ha uppnått följande behörigheter: maskinbevis för hjullastare- och grävmaskin, ADR-light, körkort B och Arbete på väg. För dig som påbörjar din utbildning hos VFG årskurs 1 erbjuds möjlighet till C-körkort samt YKB.

Allmän högskolebehörighet

Under tiden hos oss kan du göra tillval för svenska och engelska inom ramen för ditt program eller som utökat program och det ger dig högskolebehörighet till att kunna läsa vidare. Men för att läsa till exempel ingenjör måste du bl. a komplettera med fysik, matematik och kemi.

Poängplan

 • Engelska 5
 • Historia 1A1
 • Idrott & hälsa 1
 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1A1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1A1
 • Svenska 1
 • Bygg & anläggning 1
 • Bygg & anläggning 2
 • Anläggningsförare 1-4
 • Anläggningsförare-process
 • Ledningsbyggnad
 • Individuella val
 • Vägbyggnad

Ansökningskod VFG (Växjö), VFF - 7789

Anläggningsförare: BAANL

Mark och anläggning: BAMAR

KONTAKT

Introduktionsprogrammet - nå det yrke du vill

Det finns idag fem olika introduktionsprogram vars syfte är att ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmet kan man bli behörig till ett nationellt program och gå ut med en gymnasieexamen eller bli förberedd till yrkeslivet.

Programinriktat val

Programmet ska ge dig som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett nationellt program.

På VFG får du undervisning enligt programinriktat val i:

Bygg- och anläggningsprogrammet, ansökningskod: IMVBA

Fordons- och transportprogrammet, ansökningskod: IMVFT

Yrkesintroduktion

Programmet vänder sig till dig som som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller söka till ett yrkesprogram. Utbildningen är i huvudsak yrkesinriktad och du ska få möjlighet till praktik.

På VFG får du undervisning enligt yrketsintroduktion i:

Bygg- och anläggningsprogrammet, ansökningskod: IMYBA

Fordons- och transportprogrammet, ansökningskod: IMYFT

Ansökningskoder VFG (Växjö),

VFF - 7789

Programinriktat val:

Bygg- och anläggningsprogrammet, ansökningskod: IMVBA

Fordons- och transportprogrammet, ansökningskod: IMVFT

 

Yrkesintroduktion:

Bygg- och anläggningsprogrammet, ansökningskod: IMYBA

Fordons- och transportprogrammet, ansökningskod: IMYFT

 

KONTAKT