Karlshamn

Karlshamn

Kurstider 2022:

  • Kursstart preliminärt vecka 2, 2022

Tryck här för mer info


Sedan 2011 bedriver vi, VFG, utbildning på uppdrag av Karlshamns kommun, vuxenutbildning i Karlshamn. Vi utbildar elever till både yrkesförare godstransporter och persontransporter (buss) samt till maskinförare. Utbildningen är förlagd till på Tostarpsvägen i Asarum. Här bedriver vi även gymnasieutbildning på Fordons- och transportprogrammets inriktning transport. Antagningen sköter Karlshams kommun. Är du intresserad av utbildningen är du välkommen att kontakta: Marcus Jönsson, marcus.jonsson@vfg.se 076 336 44 20

 

Sadlar om från buss till lastbil här.

 

Corona

 

Blekinge följer Folkhälsomyndighetensråd, alla verksamheter igång som tidigare

 

  • Elever, gymnasiet samt vux uppmanas att
  • Undvika att åka kollektivt, gå, cykla i stället
  • Sköta handhygien
  • Hålla avstånd
  • Undvika kontakter med nya människor
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma vid tecken på sjukdom/sjukdom

Vi arbetar med våra verksamheter efter dessa riktlinjer

Yrkesförarutbildning - Buss D

Yrkesförarutbildning - Persontransporter - 500 p 25 veckor

Sista ansökningsdatum -

Kursstart preliminärt vecka 2, 2022

Förkunskaper

Grundskola med godkända betyg i svenska, engelska och matematik eller motsvarande. Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd och inneha svenskt körkort med behörighet B samt av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för klass D. OBS! Mellan 21 och 23 år finns det en begränsning som innebär att det endast är tillåtet att köra linjesträckning på max 5 mil nationellt, efter 23 års ålder hävs dessa begränsningar.

Mål

Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet D samt yrkeskompetens för persontransporter. 

 

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Persontrafik PESPER1 200

 

Vägledning och ansökan

Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Vill du veta mer om yrket?

Klicka här (Arbetsförmedlingen)

Yrkesförare - Lastbil C/CE

Förarutbildning godstransport - 800 p 40 veckor

Sista ansökningsdatum -

Kursstart preliminärt vecka 2, 2022

 

Förkunskaper

Enligt Transportsstyrelsens regelverk måste du vara 21 år fyllda vid slutförd utbildning och vid utbildningens start inneha svenskt körkort med minst behörighet B samt, för att få övningsköra, körkortstillstånd utfärdat av Transportstyrelsen för grupp 2. Godkänt betyg i svenska grund/svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper samt ha förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Mål

Yrkesförarutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen leder fram till en prövning enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet C eller CE samt yrkeskompetens för godstransporter. 

 

Kurser Kurskod Poäng
Yrkestrafik TRAYRK1 300
Godshantering GODGOD1 100
Godstrafik GODGOD0 200
Fordonskombinationer TRAFOR0 200

 

Vägledning och ansökan

Kontakta studie-vägledningen på vuxenutbildningen i din hemkommun eller Karlshamns Lärcenter på syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Vill du veta mer om yrket?

Klicka här (Arbetsförmedlingen)