förbättringsförslag, visselblåsning och Klagomål

Förbättringsförslag, visselblåsning och klagomål

 

Synpunkter hjälper oss på VFG att utvecklas och vi uppskattar att få veta när vår verksamhet inte fungerat som våra elever och kunder förväntat.

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (4 kap 8§ 2010:800).

Vi vill uppmuntra till att synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag i första hand tas upp direkt med den det berör. Kontaktuppgifter finns på vfg.se under ”personal”. Elever och vårdnadshavare kan också kontakta rektorn. Det går även bra att skriva ett mejl till info@vfg.se. Om klagomålet gäller rektorns hantering av en viss fråga kan ärendet anmälas till företagets VD eller styrelseordförande.

Utöver att du beskriver vad du är missnöjd med eller vad som hänt vill vi att du anger vilken ort, och vilken klass eller årskurs som det gäller. Vill du vara helt anonym föreslår vi att du skriver ett brev och postar till VFG, Pistolvägen 7, 352 50 VÄXJÖ.

Rektorn eller annan funktion som är relevant för ärendet kommer att återkoppla till dig inom två veckor, förutsatt att du inte valt att vara anonym.

Är detta en så kallad visselblåsning där du som anställd vill anmäla generella missförhållanden inom verksamheten vänder du dig till vår VD eller styrelseordförande, alternativt skriver ett helt anonymt brev till postadressen ovan.

Tack för dina synpunkter, tillsammans blir vi bättre!

 

VFG - Vi flyttar Gränser