Kompetensutbildningar

Kompetensutbildningar

Använd flikarna nedan för att finna detaljerad information om de kompetensutbildningar vi erbjuder. 

Kommer du på någon fråga under tiden finns kontaktuppgifter längre ner.

Grävmaskin/grävlastare

Att arbeta med grävmaskin eller grävlastare ställer stora krav på dig som maskinförare. Du kommer att få ett intressant och omväxlande arbete som ställer sora krav på yrkesskicklighet och social förmåga. Målet med grävmaskinutbildning är att utbilda dig till en säker och miljömedveten maskinförare.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Efter genomförd utbildninmg med godkända kompetensprov erhåller du yrkesbevis och för att köra grävmaskin på allmän väg krävs minst traktorkort.

Vad du får lära dig

 • Maskinens uppbyggnad och dess arbetssätt
 • Utföra säkerhetskontroller
 • Daglig tillsynen, service och underhåll
 • Vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa, redskapsbyte
 • Metoder för att optimera maskinens framkomlighet
 • De regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg
 • Maskinsäkerhet
 • När du startar och stänger av motorn
 • Maskinens uppbyggnad och funktion
 • Förflyttning av maskinen
 • Grävning och uppläggning på upplag
 • Grävning och uppläggning på transportfordon
 • Dikes- ellr urgrävning och återfyllning
 • Planerings- och släntningsarbeten
 • Rör- och brunnsläggning
 • Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt
 • Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet
 • Ergonomi
 • Du och klimatet, yttre miljö
 • Buller, sikt och belysning
 • Brandskydd

Utbildningstid

Individanpassad utbildningslängd efter individuell validering.

 

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

 

BOKA HÄR

Hjullastare (anläggning)

Kursens syfte är att du som deltagare skall kunna framföra och arbeta med hjullastare på ett säkert och miljövänligt sätt. Yrkesbevis fordras för maskinen inom transportbranchen (TYA) och inom byggnadsindustrin (BYN). Efter det att du genomfört utbildningen och avlagt godkända resultat, berättigar utbildningen dig till ett yrkesbevis.

Utbildningsmål

Efter deltagande i grundutbildningen hjullastare anläggning ska dina kunskaper ha kompetens att kunna arbeta säkert inom följande områden:

 • Mark- och materialkännedom
 • Miljöhänsyn och återställning av arbetsområde
 • Ritningsläsning och mätteknik
 • Utsättning och automatisk maskinstyrning
 • Yrkesarbete såsom anläggning av husgrunder, vägbyggnation och ledningsgrävning

Utbildningens innehåll:

 • Utmärkning och avstängning.
 • Bestämmelser för arbete i trafikmiljö.
 • Metoder för att undvika att skada ledningar i mark m.m.
 • Skydd av träd m.m. i arbetsområde.
 • Förebygga spill och utsläpp.
 • Lagar och regler.
 • Åtgärder vid eventuella fornfynd och likande.
 • Mark- och materialkännedom
 • Geologisk översikt och jordarternas egenskaper.
 • Grus- och stenmaterial.
 • Ritningsläsning.
 • Mätteknik.
 • Utsättning och maskinstyrnining.
 • Arbetsuppgifter i anläggningsarbete.

Kurstid

Individanpassad utbildningslängd efter individuell validering.

 

Kontakt & ansökan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

Hjullastare (godshantering)

Den moderna hjullastaren är en flexibel maskin som används i många branscher bl a inom industrin, jordbruk, entreprenad, sågverk och kommuner. Maskinen kan, förutom skopa, utrustas med pallgafflar, materialhanteringsarm, timmergrip, schaktblad, sopaggregat tec.Hjullastaren är en maskin som från början konstruerades för att förflytta jord. Lyftaggregat och skopa monterades på lantbrukstraktor. Aggregatet monterades över drivaxeln och dessa maskiner kallas därför ofta för baklastare.

Hjullastarna är idag ramstyrda, furhjulsdrivna och har hydralik och elektronik som motsvarar våra krav på kraft, snabbhet och precision i rörelserna.

Hjullastaren är en maskin som konstruerats för att vara så effektiv och säker som möjligt. Många timmar har lagts ner på konstruktion och tillverkning.

Maksinen återfinns på många olika arbetsplatser och olika typer av jobb. Arbetsuppgifterna avrier, vilket betyder att jobbet blir intressant och omväxlande. Arbetet ställer stora krav på både yrkesskicklighet och social förmåga och ger stor frihet under ansvar.

Jobbet kräver en förmåga att se och förstå hur det färdiga arbetet ska se ut liksom noggrannhet i genomförandet. Med tiden ger det dig som maskinförare en bred kompetens och samlad erfarenhet från olika typer av arbeten.

Under utbildningen så får du bl.a. lära dig om

 • Arbetsmiljölagen
 • Maskinförarens arbetsmiljö
 • Ergonomi
 • Säkerhetskontroller
 • Elsäkerhet
 • Instruktionensbokens begrepp
 • Maskinens arbetssätt
 • Maskinen uppbyggnad
 • Service och underhåll
 • Grundläggande körteknik
 • Redskapsbyte
 • Skophantering
 • Pallgaffelhantering
 • Materialhantering
 • Personlyft

 

Kurstid

Individanpassad utbildningslängd efter individuell validering.

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

Väghyvel

Yrkesbevis fordras för maskinförare inom transport/byggnadsbranschen. Har du 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med jordförflyttande maskiner, kan du avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger dig ett yrkesbevis.

Har du inte uppnått 30 månaders erfarenhet går du en utbildning där längden på utbildningen är beroende på de erfarenheter du besitter.

För att köra väghyvel på allmän väg etc krävs att du minst har traktorkort.

I utbildningen ingår bl.a. följande

Väghyvelns uppbyggnad och dess arbetssätt, du ska kunna utföra säkerhetskontroller av maskinen, vilka tilläggsaggregat som finns och kunna hantera dessa. Placera maskinen på ett sätt som innebär största möjliga stabillitet och säkerhet beroende på situationen. Optimera maskinens framkomlighet, metoder för lossdragning och losskörning. Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio samt de regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg. Du ska också kunna arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt där bl a miljö- och säkerhetsmedvetet utgör en stor faktor.

Utbildningsbok eller yrkesbevis utfärdas efter genomgången kurs med godkända resultat.

Kurstid

Individuell

Utbildningsplats

Växjö

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

Teleskoplastare

För att kunna arbeta som förare av teleskoplastare krävs att du har minst traktorkort alt B-körkort. Du ska också ha fyllt 18 år.

Vill du arbeta med teleskoplastare kommer du i kontakt med en maskin som utvecklats till en “multimaskin” och används inom en rad olika områden. Förutom att den kan fungeran som en hjullastare med förlängd räckvidd, så kan även maskintypen vara runtomsvängande och på så sätt bli mer lik en mobilkran.

Utbildningens längd

1 – 6 veckor beroende på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

Lastbilsmonterad kran

Fordonsmonterad kran – lastkoppling & säkra lyft

Målet efter genomgående kurs är att deltagarna skall bli en säker och ekonomisk medveten förare. Utbildningen vänder sig speciellt till den som yrkesmässigt skall arbeta som förare av lastbilsmonterad kran. Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin.

För att köra lastbilsmonterad kran på allmän väg krävs C-behörighet.

Deltagaren skall efter genomgående kurs kunna:

 • Utföra säkerhetskontroll på både bil och kran.
 • Ge service och underhåll på både lastbil och kran.
 • Vilka olika tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
 • Välja rätt tilläggsaggregat för olika typer av arbeten.
 • Beräkna lyftförmåga efter lyftdiagram.
 • De olika lyftvinklarnas betydelse för att utföra säkra lyft.
 • Vilka olika kassationsregler det finns för lyftredskap.
 • Bedöma vilken påverkan vinden har på kran och last för säkra lyft.
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio.
 • Vilka regler som gäller för personlyft.
 • De regler som gäller för ekipagets framförande på allmän väg.
 • Placera kranen på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet vid olika markförhållande och belastningar.
 • Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
 • Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.

Kurslängd

12 veckor eller individanpassad utbildningslängd efter individuell validering.

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

 

Betongpump

Utbildningen som vänder sig till alla som arbetar med betongpumpar.

Branschkrav & yrkesbevis

Utöver lagkravet finns byggbranschens (BYN) och transportsbranschens (TYA) egne högre krav på vilken dokumentation som föraren ska ha. Därgör skiljer sig utbildningen beroende på vart man arbetar – med andra ord – vart man är kollektivansluten. Yrkesbevis erhålles efter det att du som förare har tillgodosett dig de antal timmar som krävs för respektive utbildning. BYN och TYA har upprättat ett separat avtal om erkännande av varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för de maskinslag som är gemensamma.

Mer information

BYN-samverkan

TYA:s

Utbildningen vänder sig till alla betongpumpsförare som inte är anslutna genom byggnads/kollektivavtal.

Utbildningen är på 1 – 3 veckor beroende på dina baskunskaper och erfarenheter.

Yrkesbevis

Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 30 månaders erfarenshet har uppnåtts skall utbildningsbeviset bytas ut mot ett yrkesbevis. detta görs genom att du skicka in ett arbetsgivarintyg med antal arbetade timmar samt bif ditt utbildningsbevis.

Kompetensprov

Förare med mer än 30 månaders erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbevis direkt. Ett kompetensprov är på ca 2 – 3 dagar.

Förare med mindre än 4 200 timmars erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 8 000 timmars erfarenhet uppnåtts ersätts utbildningsbeviset efter godkänt yrkesteoretiskt prov (YTP) mot ett yrkesbevis.

Förare med mer än 4 200 timmars erfarenhet kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt. Kompetensprovet tar 3 – 4 dagar.

Utdrag från kursinnehåll

Utbildningen består av tre moduler: säkerhet, teknik och manövrering. Följande punkter ingår som kriterier eleven skall uppfylla vid examen:

 • Hantera olika typer av pumpar
 • Konstruktion
 • Diagram för delarmast
 • Brandsläckning
 • Allmänna villkor för betongpumpning
 • Säkerhetskontroller samt att kunna ge service och underhåll på betongpump
 • Vädret och vindens påverkan
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
 • Regler för att få framföra lastbilsmonterad betong på allmän väg.
 • Placera betongpumpen så att största stabilitetsfaktor uppnås vid olika markförhållanden.
 • Belsatningsgänser, rengörning av betongpump och dess betydelse.
 • Arbeta på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt.

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

 

Truckförarutbildningar

Truckförarutbildning för företag och enskilda medarbetare enligt nya truckläroplanen TLP 10

Utbildningen följer läroplanen (TLP 10) som har framställts av arbetsmarknadens parter och omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning. Efter avslutad utbildning med godkända prov utfärdas TYA.s utbildningsintyg. Du väljer AB alternativt ABC behörighet. Vad som ingår i respektive behörighet framgår nedan.

Vad säger lagen? Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 1993:3 Truckar:

“Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han ska förvissa sig om arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet” ” Lämplig utbildning (för truckförare) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan”.

Många av våra kurser är företagsanpassade vilket innebär att vi kommer till er och utbildar medarbetarna efter företagets behov oavsett dag, kväll eller natt. Är det ett mindre antal medarbetare kan ni också välja att skicka dem till våra ordinarie kurser som vi kör i Växjö och Karlshamn (kursdatum finns längre ned).

Trucktyper enligt TLP 10

Kat A

1. Låglyftande plocktruck.
2. Ledstaplare med eller utan åkplatta.
3. Låglyftande åktruck stående eller sittande.
4. Låglyftare med eller utan åkplatta.

Kat B

1. Motviktstruck
2. Höglyftande åktruck stående eller sittande
3. Skjutstativstruck
4. Höglyftande plocktruck
5. Smalgångstruck
6. Fyrvägstruck.

Kat C1

1. Hjullastare för industriellt bruk
2a. Containertruck
2b. Timmertruck
3. Sidlastare
4. Grensle-truck
5. Teleskoplastare.

Kat D

1. Drag- flaktruck

2. Terminaldragtruck.

TLP 10 utbildningen ger dig goda kunskaper om och goda färdigheter i

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • Hantering av farligt gods
 • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Material- och godshantering

Utbildningstid

AB – förarbevis (3 dagar)
ABC – förarbevis (3 dagar + tid för den C-truckstyp du väljer)

Utbildningsplats

VFG Utbildning – Växjö

VFG utbildning – Karlshamn

Kontakt & anmälan

Välkommen med din kursanmälan eller ring oss för en offert över företagsförlagd utbildning enligt ditt önskemål.

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

Traversutbildning

Enligt SS-ISO 9926-1

Kursinnehåll

Introduktion och terminologi, vad är vad?
Konstruktion, fördelning av vikt, operatörens roll och användning.

Vad säger lagen?

Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets förskrift AFS:2006:6. Utdrag från § 29 i denna skrift.

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft anända lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustiningen.

Utbildningstid

1 – 2 dagar

Utbildningen kan vara företagsförlagd direkt på ditt företag.

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

Lastsäkring

Denna kurs ger alla som lastar enheter för transport t.ex. lastbilsförare, terminalarbete och stuveriarbetare, grundläggande kunskap om hur lasten säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång, för en säker transport enligt gällande regler.

Kursen innehåller information om konsekvenserna av bristfälligt lastat och säkrat gods och inkluderar:

 • Ansvarsfrågor
 • Lastpåkänningar under transport
 • Allmänna principer
 • Praktiska övningar

Kurslängd

1 dag

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

 

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

 

Arbete på väg - nivå 1 & 2

Enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRV2011/44052A

Trafikverket skriver att för objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enligt nivå 1, 2 och 3. Trafikverket har satt upp riktlinjer för vad som skall ingå i respektive kompetensutbildning och VFG Utbildning erbjuder därför utbildningen “Arbete på väg” nivå 1 och 2.

Mål

Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där staten genom Trafikverket är väghållare och hur reglerna tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor. Grundkunskaper som gäller alla som har vägen som sin arbetsplats.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med vägarbeten på eller vid allmänna vägar och med bl a byggande, underhåll eller drift.

Kursbeskrivning

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer i TRV 2011/44052A. Kursen avslutas med ett prov.

Intyg

Efter avslutad utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. Detta intyg gäller i (15 månader) för nivå 1 och (5 år) för nivå 2, därefter måste intyget förnyas. Mer info finns på www.trafikverket.se.

Kursinnehåll nivå 1

 • Personlig skyddsutrustning
 • Vägarbetsplats olika zoner
 • Trafikbeteende
 • V3 principen Varna – Vägleda – Värna
 • Hastighet och krockvåld
 • Information om AML och dess föreskrifter
 • Trafikverkets, trafikingenjören, projektledarens ansvar
 • Arbetsgivarens roll i projektet

Kursinnehåll nivå 2

 • Allmänt om vägmärken, vägmärken på fordon
 • Lyktor, skyddsanordningar på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grunder i AML och dess föreskrifter
 • Egen riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för Arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Fordonsförare på motorväg
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen

Kurslängd

8 timmar

Ytterligare kursdatum kan tillkomma. Vi erbjuder även utbildningen företagsförlagd över hela landet. Välkommen att ringa för offert, datum och plats.

Kursstart

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA

 

Hjälp på väg

Utbildningen ger insikt om trafikolyckors uppkomst och öka förståelsen för förebyggande åtgärder. Den ger kunskap och färdighet att upprätthålla livsfunktionerna på en skadad person.

Öka kunskapen

Om brandrisker i trafiken – bedöma läget samt vilka åtgärder som initialt behövs. Känna till hur giftig röken är samt gasers egenskaper och explosionsrisk. Kunna hantera en brandsläckare – olika släckmedel och släckutrustning. Handhavande av brandsläckare och släckning av mindre brand. Praktisk tillämpning av handbrandsläckare på större brand samt öka förståelsen för ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen kan förhindra att skador förvärras.

 • Livsfarligt läge – egen säkerhet – varna andra trafikanter
 • Den skadades säkerhet – livräddande första hjälp – larma
 • Prioritering av skadade – farligt gods – krockkudde
 • Kontrollera livsfarligt läge – medvetande – andning och puls
 • Ge första hjälpen

Ge första hjälpen

 • Skapa fri luftväg
 • Placera en medvetslös person i framstupa sidoläge
 • Ge mun till mun, andning vid andningsstopp, larma SOS.
 • Utföra Heimlich manöver när någon satt i halsen.
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner.
 • Lägga tryckförband vid blödning och förebygga cirkulationssvikt.
 • Kyla en brännskada, organisera och handla på olycksplats.
 • Kunna förflytta en skadad person och veta när och hur man tar av en mc-hjälm.

Brandkunskap

Kursdeltagaren ska bli medveten om riskerna vid brand, hur hon/han kan förebygga att brand uppkommer och vikten av en snabb och säker utrymning ur fordon samt handhavande av handbrandsläckare.

I samband med utbildningen erhåller varje deltagare studiematerial i Första Hjälpen samt utbildningsintyg.

Plats

Växjö

Kontakt & anmälan

Företagsförlagd – kontakta för offert

 

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

 

Bengt Ekman

Mobil: 0705-12 93 56

bengt@vfg.se

Miljöutbildning

Alla som arbetar sammanlagt mer än 100 timmar/år i projekt med Vägverket eller kommuner som beställare, ska ha miljöutbildning.

Kursen utbildar till miljötänkande vid vägarbete. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha kunskaper om Vägverkets sektorsroll, krav i upphandling, energianvändning och hur man kan påverka detta i sitt arbete.

Efter utbildningen ska deltagaren vara motiverad att arbeta självständigt och innovativt mot ett miljöanpassat sätt att driva verksamheten.

Utbildningsintyget gäller i fem år från godkända kursresultat.

Kurslängd

1/2 dag

Utbildningsplats

Pistolvägen 1 Växjö

Kontakt & anmälan

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

 

Bengt Ekman 

Mobil: 070 512 93 56

bengt@vfg.se

Heta arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas “heta arbeten”.

För att genomföra ett “Hett Arbete” skall det alltid finnas två personer inblandade som har ansvaret för jobbet; en tiillståndsansvarig (den som har beställt arbetet) och personen som skall utföra arbetet.

Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som skall utföras är brandfarligt, skall denne ge ett skriftligt tillstånd till personen som skall utföra arbetet. Den tillståndsansvarige skall även bedöma om det behövs en brandvakt när arbetet utförs.

Alla inblandade – tillståndsansvarige, den person som skall utföra arbetet och brandvakten – skall genomgå utbildningen “Heta Arbeten”.

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll.

1. Definition

2. Organisation

3. Genomförande och tillstånd för Heta Arbeten

Efter genomgången kurs med godkända resultat utfärdas ett utbildningsintyg som varar i 5 år.

All utbildningsmaterial som används under utbildningen är framtagen av Svenska Brandskyddsföreningen, som också efter avslutad kurs utfärdar giltligt certifikat.

Utbildningstid

1 dag

Kontakt & anmälan

Företagsförlagd – ring för offert.

 

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

 

Bengt Ekman

Mobil: 070 512 93 56

bengt@vfg.se

 

YKB

Allmän information

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. Lagen berör alla yrkesförare som kör tung lastbil, C-behörighet. Yrkeskompetensbeviset gäller i 5 år.

Grundutbildning 140 timmar

De personer som har ett C-kort som är utfärdat efter den 10 september 2009 och fyllt 21 år måste genomgå en grundutbildning på 140 timmar för att få yrkesförarkompetens (YKB). Läs mer under fliken grundutbildning till vänster.

MER INFORMATION

Fortbildning 35 timmar

De förare som har ett C-kort som är utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning, men ska genomgå en fortbildning på 35 timmar.

De 35 timmarna är uppdelade på 5 delkurser á 7 timmar och de ska vara genomförda senast under år 2016. Förare som kör på utlandet rekommenderas följa de övergångsreglerna för det land man passerar. Under fliken fortbildning till vänster finns aktuella kursdatum.

MER INFORMATION

Kontakt & anmälan

Företagsförlagd – kontakta för offert.

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

BOKA HÄR

ADR

ADR – Regler för transport av farligt gods på väg och i terräng.

ADR-intygen indelas i olika nivåer beroende på vilka ämnen eller hur man transporterar det farliga godset.

Grundkurs

Förstagångsutbildning 3 dagar

Repetitionskurs 2 dagar, repetitionen kan genomföras när som helst under det femte året utan förlora någon giltighetstid.

Gäller för ämnen och föremål i klasserna 2-6.2, 8 och 9 som transporteras i förpackning (styckegods) eller i tankcontainer med individuell volym upp till 3000 liter.

Utbildningen innehåller även L-ABC, Brandsläckning och hantering av spill.

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål

1 dags påbyggnadsutbildning av grundkursen för att du ska kunna köra explosiva ämnen.

Klass 7 Radioaktiva ämnen och föremål

1 dags påbyggnadsutbildning av grundutbildningen och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handhar radioaktiva ämnen.

Tanktransporter

2 dagars påbyggnadsutbildning som ger dig kompetens att utföra tanktransporter på väg och transportera tankcontaier över 3000 liter.

ADR 1.3

1 dags utbildning som riktar sig för terminal- och utlastningspersonal och maskinförare med farmartank. ADR 1.3 är en utbildning för personal som i sitt dagliga arbete hanterar farligt gods.

Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska övningar. Grundläggande kunskaper som krävs för transportera farligt gods på ett säkert sätt.

Kontakt & anmälan

Företagsförlagd – kontakta för offert.

Marcus Jönsson 

Mail: marcus.jonsson@vfg.se

BOKA HÄR