Personal Jönköping

Jönköping

Hedil Rasol

» Lärare: Samhällskunskap, historia, religion & Stöd

Tel: 073 546 40 04

Mail:hedil.rasol@vfg.se

Per Gustafsson

» Lärare: FT

Tel: 073 541 32 63

Mail:per.gustafsson@vfg.se

Per Rostgaard Evald

» Rektor VFG Jönköping

Tel: 072 226 50 49

Mail:per.rostgaard.evald@vfg.se

Rosita Westlund-Årevall

» Lärare: Vux

Tel: 070 148 76 25

Mail:rosita.westlund-arevall@vfg.se

Sarkis Iwas

» Lärare: FT

Tel: 073 512 77 49

Mail:sarkis.iwas@vfg.se

Therese Palmqvist

» Lärare: BA

Tel: 070 555 32 10

Mail:therese.palmqvist@vfg.se