POLICY & VÄRDEGRUND

 

Miljöpolicy

Sedan VFG Utbildning AB grundades har vi alltid strävat efter att arbeta så miljövänligt som möjligt. Vår miljöpolicy kan sammanfattas med följande fyra punkter:

  • Vi strävar efter att arbeta miljövänligt.
  • Vi strävar efter att använda återvinningsbart material. Om detta är omöjligt vi strävar efter att välja det mest miljövänliga material som finns tillgängligt.
  • Vi strävar efter att tillverka, erbjuda och distribuera produkter som har en liten miljöpåverkan, inte vice versa.
  • Aktivt följa gällande miljölagstiftning.

Tobaksfri skola

En del i att stärka medvetenheten kring den egna hälsan bland elever och personal på Växjö Fria Fordonsgymnasium. Våra mål är följande:

  • Att arbeta bredare med hälsofrämjande tobaksförebyggande åtgärder på Växjö Fria Fordonsgymnasium.
  • Att verka för att minska antalet tobaksbrukare på Växjö Fria Fordonsgymnasium, samt minska nyrekrytering.
  • Att all eventuell rökning sker på anvisad plats utanför skolans område. Denna åtgärd är tillfällig och är ett led i vår strävan att få ner nivån av tobaksanvändningen.

Vår värdegrund

Vår värdegrund som skola och företag kan summeras i att vi ständigt vill:

 

  Stötta

  Motivera

  Engagera