Viktiga dokument

Likabehandlingsplan 20/21

Inledning

Förståelse och medmänsklighet

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. I skolan skall ingen utsättas för mobbning eller annan kränkande särbehandling. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Detta arbetet innefattar även främlingsfientlighet och intolerans, som måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. På Växjö Fria Fordonsgymnasium accepteras inte någon som helst tendens till kränkningar, våld, trakasserier eller mobbning i ord eller handling.


Körkortsrutiner FT


Körkortspolicy, Övriga program och inriktningar